Клуб „Спортна журналистика“ стартира своята дейност

Младите журналисти от Спортно училище – град Велико Търново определиха своята мисия и приоритетите в дейността си на своето първо занятие по проект „Твоят час“, което се проведе в училището на 2 ноември 2016 година. Техни престижни цели са да разкрият истината, да прославят учениците на Спортно училище,  да направят известни достойните, да напишат историята на училището, да творят, анализират и да въздействат чрез словото.

img_7603_800_533

Това са престижни цели! Безспорно!

Ръководителите на клуба Надежда Грудева и Диян Печеняшки обсъдиха с учениците плана за дейностите на клуба. Сред заложените цели на програмата са:

  • Теоретическа и практическа подготовка на учениците да създават публицистични текстове на спортна тематика;
  • Формиране на компетентности – търсене и обработка на информацията, систематизиране, организиране на изследователска дейност, изразяване на индивидуално-авторско разбиране за събитията, комуникативност;
  • Формиране на отношение към езика като средство за професионална изява и социален престиж.

А очакваните резултати са свързани с:

  • Изграждане на личностни качества /отговорност, креативност, взаимодействие, познавателна самостоятелност при усвояване на знания/;
  • Проява на инициатива, творчество, изследователски подход в дейността; отговорност към историята на училището и изграждане на авторитета му;
  • Усъвършенстване на комуникативните умения;
  • Умения за формиране на позиция, за аргументиране на мнение, за оценяване и въздействие.
  • img_7616_800_533

Заложените дейности в програмата са интервюта с известни спортисти, репортажи за спортни събития на учениците от Спортно училище, портрети на шампионите на училището. Обработка на графични изображения за уеб страници, работа с WordPress, характерните особености на статията, репортажа, репортажа с бекграунд, очерка, интервюто са сред задължителните знания, които членовете на клуба трябва да усвоят като истински професионалисти.

Главна цел на младите журналисти е да пишат историята на Спортно училище – град Велико Търново. В края на занятието те си обещаха да бъдат бдителни и да не пропускат нито едно събитие!

Be the first to comment

Leave a Reply