Представителна изява

Представителна изява на клуб „Спортна журналистика“

 Историята на училището в интервюта, репортажи и очерци

     Младите журналисти на клуб „Спортна журналистика“ в Спортно училище – град Велико Търново представиха дейността си на 14 март 2017 година. Клубът по интереси е организиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта „Твоят час“ е да развие способностите на учениците и да повиши мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

        Гости на представителната изява бяха г-н Анатоли Петров, спортен журналист, г-жа Снежина Михова – директор на Спортно училище – град Велико Търново, г-жа Иванка Славчева – заместник-директор на училището, г-жа Аделина Николова и г-жа Пенка Маринова – учители по български език и литература, г-жа Мирослава Петърчева – педагогически съветник.

     Още на своето първо занятие младите журналисти определиха своите цели: да пишат историята на училището, да прославят учениците на Спортно училище – град Велико Търново, да направят известни достойните, да творят, анализират и да въздействат чрез словото.

        Г-жа Грудева, ръководител на клуба, представи заложените цели на програмата: теоретическа и практическа подготовка на учениците да създават публицистични текстове на спортна тематика; формиране на компетентности – търсене и обработка на информацията, систематизиране, организиране на изследователска дейност, изразяване на индивидуално-авторско разбиране за събитията, комуникативност; изграждане на отношение към езика като средство за професионална изява и социален престиж.

      Сред очакваните резултати са: изграждане на личностни качества /отговорност, креативност, взаимодействие, познавателна самостоятелност при усвояване на знания/; проява на инициатива, творчество, изследователски подход в дейността; отговорност към историята на училището и изграждане на авторитета му; усъвършенстване на комуникативните умения; умения за формиране на позиция, за аргументиране на мнение, за оценяване и въздействие.

         Интервюта с известни спортисти, репортажи за спортни събития на учениците от Спортно училище, портрети на шампионите на училището. Обработка на графични изображения за уеб страници, работа с WordPress, характерните особености на статията, репортажа, репортажа с бекграунд, очерка, интервюто са сред задължителните знания, които членовете на клуба усвояват като истински професионалисти.

           Интервюта със заслужилия треньор по борба Лако Лаков, с г-н Никола Велков – директор на Детско-юношеската школа по футбол представиха Никола Викторов и Ерай Алков.  Баскетболистът  Пламен Стефанов разказа за срещата с г-н Стефан Стефанов – треньор по баскетбол, преподавател във Великотърновския университет, учител по професионална подготовка в нашето училище.

         Много полезен в нащата работа, наш учител и сътрудник е спортният журналист Анатоли Петров. Интервюто с него представи Деница Цанова.

           Имахме честта да ни гостува Кралицата на копието – Антоанета Селенска. Кирил Иванов разказа за тази интересна среща.

          Професионалните спортисти знаят колко важен в спорта е проблемът за допинг контрола. Лора Петрова обобщи това, което научихме от г- Емил Георгиев – учител по спортна подготовка.

         Михаела Ангелова  и Стоил Стефанов разказаха за срещите на клуба с бащите си, които бяха много интересни за нас и показаха, че родителите са много добри учители, професионалисти и отлични мотиватори.

      Работихме в жанра на репортажа. Опитахме се да направим чрез словото си нашите съученици, учители и родители свидетели на футболни мачове, на турнири по борба свободен стил, хандбални и баскетболни срещи. Стоил Стефанов, Симона Стоянова, Веселин Савов, Михаела Ангелова, Денислав Динев, Найден Найденов представиха своите материали в този жанр.

       Журналистите отразиха важно събитие за Спортно училище – град Велико Търново – изборът на Спортист на годината – за този репортаж на клуба говори Асен Асенов.

          Поставихме си задача да направим известни нашите елитни спортисти. Йонислав Йонков представи първия ни очерк за магнетичната Елмира Камушева, който беше публикуван във вестник „Янтра днес“. Найден Найденов написа професионално очерк за Евгени Василев. Г-жа Грудева представи портрета на Ивайло Нанчев, борба свободен стил, елитен състезател, завоювал приза „Спортист на годината“ на нашето училище.

           Михаела Ангелова очерта бъдещата работа на клуба: „Длъжници сме на лекоатлетите, на конния спорт, на хандбалистките. Това са много силни спортове на нашето училище.  Още репортажи, очерци и интервюта. Целта ни е за петата годишнина на училището да представим с нашите публицистични текстове неговата история в алманах.“

 Клуб „Спортна журналистика“

« 2 на 2 »